خانه / قرآن به تفکیک سوره با صدای استاد شاطری

قرآن به تفکیک سوره با صدای استاد شاطری

شاطری-گلچین وب

شماره سوره نام سوره دریافت
1 الفاتحة  download
2 البقرة  download
3 آل عمران  download
4 النساء  download
5 المائدة  download
6 الأنعام  download
7 الأعراف  download
8 الأنفال  download
9 التوبة  download
10 يونس  download
11 هود  download
12 يوسف  download
13 الرعد  download
14 إبراهيم  download
15 الحجر  download
16 النحل  download
17 الإسراء  download
18 الكهف  download
19 مريم  download
20 طه  download
21 الأنبياء  download
22 الحج  download
23 المؤمنون  download
24 النور  download
25 الفرقان  download
26 الشعراء  download
27 النمل  download
28 القصص  download
29 العنكبوت  download
30 الروم  download
31 لقمان  download
32 السجدة  download
33 الأحزاب  download
34 سبأ  download
35 فاطر  download
36 يس  download
37 الصافات  download
38 ص  download
39 الزمر  download
40 غافر  download
41 فصّلت  download
42 الشورى  download
43 الزخرف  download
44 الدخان  download
45 الجاثية  download
46 الأحقاف  download
47 محمد  download
48 الفتح  download
49 الحجرات  download
50 ق  download
51 الذاريات  download
52 الطور  download
53 النجم  download
54 القمر  download
55 الرحمن  download
56 الواقعة  download
57 الحديد  download
58 المجادلة  download
59 الحشر  download
60 الممتحنة  download
61 الصف  download
62 الجمعة  download
63 المنافقون  download
64 التغابن  download
65 الطلاق  download
66 التحريم  download
67 الملك  download
68 القلم  download
69 الحاقة  download
70 المعارج  download
71 نوح  download
72 الجن  download
73 المزّمّل  download
74 المدّثر  download
75 القيامة  download
76 الإنسان  download
77 المرسلات  download
78 النبأ  download
79 النازعات  download
80 عبس  download
81 التكوير  download
82 الإنفطار  download
83 المطفّفين  download
84 الإنشقاق  download
85 البروج  download
86 الطارق  download
87 الأعلى  download
88 الغاشية  download
89 الفجر  download
90 البلد  download
91 الشمس  download
92 الليل  download
93 الضحى  download
94 الشرح  download
95 التين  download
96 العلق  download
97 القدر  download
98 البينة  download
99 الزلزلة  download
100 العاديات  download
101 القارعة  download
102 التكاثر  download
103 العصر  download
104 الهمزة  download
105 الفيل  download
106 قريش  download
107 الماعون  download
108 الكوثر  download
109 الكافرون  download
110 النصر  download
111 المسد  download
112 الإخلاص  download
113 الفلق  download
114 النّاس  download

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + چهارده =